Omzetten van landmaten.

Vul de uitkomst in.

Vul de gaten in en druk dan op "Controleer" om je antwoorden te controleren. JE MAG GEBRUIK MAKEN VAN EEN TABEL!!!

12 ca = a48,62 ha = a
19,5 ca =17,53 ha = dam²
714 ca =31,49 m² = ca
2,16 a = ca164,3 ca = ha
39,85 ha =1024 a =
581 m² = ha432 m² = a