HOOFDREKENEN - Delen tot op 0,001

Vul de uitkomst in.

Vul de gaten in en druk dan op "Controleer" om je antwoorden te controleren. Gebruik de [?]-knop om een tip te krijgen hoe je de oefening correct kan oplossen (je verliest dan wel punten).

25 : 0,5 =
25 : 2,5 =
25 : 0,25 =
25 : 50 =
8 : 0,2 =
8 : 20 =
8 : 100 =
8 : 0,5 =
5,6 : 8 =
5,6 : 2 =
5,6 : 0,1 =
5,6 : 100 =
130 : 1000 =
260 : 50 =
78 : 2 =
78 : 20 =
39 : 5 =
7,2 : 100 =
3000 : 6 =
300 : 60 =
30 : 600 =
3 : 60 =
6,3 : 9 =
1,75 : 0,25 =
2,4 : 1,2 =
2,4 : 2 =
0,693 : 3 =