Hoofdrekenen (+ en - met kommagetallen)

week 2 les 2