De structuur van 250; 500; 750; 1000; 250 000; 750 000; 1 000 000

Los de oefeningen op.

Vul alle 'gaten' in, klik dan op "controleer" om je antwoorden te controleren. Gebruik de "hint"-knop om het eerste cijfer van de oplossing te krijgen (je verliest dan wel punten).

250 is de helft van
keer 50
minder dan 1000
het dubbel van
125 meer dan
500 ishet dubbel van
keer 5
de helft van
keer 20
meer dan 250
750 is3 keer
15 keer
meer dan 500
250 minder dan
de helft van
1000 is 2 keer
10 keer
het dubbel van
8 keer
keer 250
250 000 is 5 keer
het dubbel van
de helft van
keer 2500
het vierde deel van
500 000 is keer 500
keer 1000
de helft van
het dubbel van
het viervoud van
750 000 is minder dan 1 000 000
3 keer
1000 keer
meer dan 500 000
de helft van
1 000 000 is meer dan 250 000
4 keer
keer 1000
2 keer
het dubbel van