Unité 23 - De ontkenning.

Geef het juiste antwoord.

Antwoord ontkennend op de vragen. Begin je zin altijd met ' Non, '. Let goed op met welke ontkenning je moet antwoorden.