Hoofdrekenen: vermenigvuldigen van kommagetallen met een natuurlijk getal.

Invuloefening

Vul alle 'gaten' in en druk dan op "controleer" om je antwoorden te controleren. Je kan op de "[?]"-knop duwen om een hint te krijgen (je verliest dan wel punten).

Lees en los op:
Het product van 9 en 0,25 is .
50 keer 20 cent is .
Het dubbel van €1,75 is .
Het viervoud van 2,215 is .
3 keer 0,9 en 5 keer 0,6 is samen .

Los op: (je mag een tussenuitkomst noteren op een blaadje papier)
0,25 x 3 x 4 x 0,01 =
17 x 0,1 x 3 x 0,1 =
0,375 x 2 x 6 x 0,01 =