Woordenschat - oefening 1
Woordenschat - oefening 2
Woordenschat - oefening 3 (getallen)
Woordenschat - oefening 4 (kleuren)
Woordenschat - oefening 5
Woordenschat - oefening 6
Woordenschat - oefening 7 (memory)
Woordenschat - oefening 8 (memory)
Werkwoorden - oefening 1
Werkwoorden - oefening 2
Werkwoorden - oefening 3


Woordenschat - oefening 1
Spraakkunst - oefening 1
Spraakkunst - oefening 2


Woordenschat - oefening 1
Spraakkunst - oefening 1


Woordenschat - oefening 1
Woordenschat - oefening 2
Spraakkunst - oefening 1 (de ontkenning)Woordenschat - oefening 1
Spraakkunst - oefening 1 (zeggen dat iets van ons, van jullie, van hun is)Vertaal met mon, ton, .... - oefening 1Woordenschat - oefening 1
Werkwoorden (sortir, partir, dormir)Woordenschat - oefening 1
Iemand of iets aanwijzenWoordenschat - oefening 1
Werkwoord 'venir'


Woordenschat - oefening 1
Woordenschat - oefening 2
Spraakkunst - oefening 1 (au / à la / à l' / aux)
Puzzelzinnen - oefening 1
Puzzelzinnen - oefening 2
Puzzelzinnen - oefening 3
Puzzelzinnen - oefening 4
Puzzelzinnen - oefening 5


Werkwoorden
Kies het juiste antwoord
De getallen tot 100
Het samengetrokken lidwoord met àWoordenschat - oefening 1


Woordenschat - oefening 1Woordenschat - oefening 1
Woordenschat - oefening 2
Puzzelzinnen - oefening 1
Puzzelzinnen - oefening 2
Puzzelzinnen - oefening 3
Puzzelzinnen - oefening 4
Puzzelzinnen - oefening 5Woordenschat - oefening 1
Het werkwoord "vouloir"Woordenschat - oefening 1
De werkwoord "attendre", "rendre" en "vendre"
Vertaaloefening
Getallen tot 1000
Woordenschat - oefening 1
Woordenschat - oefening 2
Bevelen geven