Bewerkingen - de tafels

Week 7 - les 3

Los de tafels op!

Vul de gaten in. Druk dan op "Antwoord controleren" om je antwoorden te controleren.

30 : 5 =
48 : 6 =
6 x 5 =
8 x 7 =
42 : 7 =

63 : 9 =
4 x 7 =
40 : 8 =
8 x 3 =
72 : 9 =

0 x 10 =
36 : 6 =
10 x 7 =
8 x 8 =
36 : 4 =