vr/wr-woorden

Vul de woorden aan met 'vr' of 'wr. Typ elk woord daarna volledig over.
Wanneer je klaar bent met de hele oefening, druk je op "Antwoord controleren". Zo zal je zien welke oefeningen juist of fout zijn. Veel succes!

iend,
at,
ak,
oeg,
oeten,
ij,
ijdag,
ijven,
evel,
eemd,
ingen,
eken,
achtwagen,