Zegswijzen

Combineeroefening

Sleep de uitleg naar de juiste zegswijze.