Eindletter 'd' of 't'?

Vul de ontbrekende eindletters aan. Wanneer je klaar bent met de hele oefening, druk je op "Antwoord controleren". Veel succes!

terech
hon
opdrach
berich
voch
ou
nich
kin
honder
oogs
rech
goe
slech
ga
duizen
diaman
bran
machinis
la
voch
voorbeel
lijs
afstan
paar
woes
voortduren
potloo
gelegenhei
spor
lachen