zoeken
   
   
Zelf compost maken.
Mundo - oefentoetsen

Thema 1: Familie

Thema 2: In de buurt van onze school

Thema 3: Naar het park

Thema 4: Ik kijk eens rondom mij

Thema 5: Hoe was het nu ook al weer?

Thema 6: Wegwijs in je schoolomgeving

Thema 7: Welkom in mijn tuin

Thema 8: Kok voor een week

Thema 9: Kijk eens om je heen


 

NEDERLANDS

Lezen : sleutelwoorden, verwijswoorden en signaalwoorden

- thema 3 - tegengestelden
- thema 4 - werkwoorden (1)
werkwoorden (2)
zegswijzen
- thema 6 -
taalschat
woorden vormen

alfabetisch rangschikken
b of d
d of t (1)
d of t (2)
d of t (3)
d of t (4)
ei en ij (1)
ei en ij (2)
ei en ij (3)
ei en ij (4)
enkel of dubbel (1)
enkel of dubbel (2)
enkel of dubbel (3)
enkel of dubbel (4)
enkel of dubbel (5)
g en ch (1)
g en ch (2)
g en ch (3)
ou of au (1)
ou of au (2)
tegengestelden
vr of wr
bij elkaar
ontbrekende woorden (1)
ontbrekende woorden (2)
werkwoorden (1)
werkwoorden (2)


Abonneer nu op onze RSS-feed met de laatste updates!