juni 2022

L6 - Bosklassen te Stoumont.

L6 - Bosklassen te Stoumont.
L3 en L4: school op wieltjes
Peuter - K1A: school op wieltjes

L6 - Bosklassen te Stoumont.

L1: 10u30 Eerste communie
Pinksteren

Pinkstermaandag

schoolreis kleuters : De Sierk

L5 en L6: school op wieltjes
Peuter - K1B: school op wieltjes

K2: fietsklassen (voormiddag)
K3: fietsklassen (namiddag)

kleuter: sportdag

L1 en L2: school op wieltjes
K2: school op wieltjes

L1-L3-L5: zwemmen

L3, L4, L5 en L6: school op wieltjes
K3: school op wieltjes

bewegingsmoment kleuter
Kleuter: frietjesfeest

K3-L2-L4-L6: zwemmen
K3: sleepover

K3: diplomering om 11u